Стипендии за обучение в Европа

На тази страница ще публикуваме информация за възможностите за финансиране на вашето обучение, които предлагат някои от нашите партньорски институции.

Важно е да знаете, че в държавите, в които образованието е безплатно, т.е не се заплащат такси за обучение, стипендии и/или студентски заеми обикновено не се отпускат. Държавните университети, където таксите за обучение са по-ниски, предлагат ограничени възможности за стипендии или други грантове.

Стипендии за обучение в Австрия

Стипендии за чуждестранни студенти се отпускат от частни фондации и организации. Критериите за селекция на стипендиантите зависят от финансиращата институция, като
обикновено се изисква много добро владеене на немски език, висок успех, добра мотивация за обучение в избраната специалност и ясен план за бъдещо професионално развитие.

Стипендии за обучение във Великобритания

Актуална информация за стипендиите, можете да получите от представителите на университетите, участващи в изложението, както и от консултантите на ЕДЛАНТА.

Стипендии за обучение в Германия

По правило германските университети не отпускат стипендии за чуждестранни студенти, но други институции и фондации дават възможност за подпомагане на академичното обучение. Критериите за избор на стипендианти са различни според
финансиращата институцията. Кандидатите трябва да докажат много добро владеене на немски език, висок успех, добра мотивация за обучение в избраната програма в Германия и ясен план за бъдеща професионална реализация. В някои случаи се изисква и социална ангажираност на студента.

Финансиране на обучението в Дания

Университетите и академиите не отпускат стипендии на граждани на Европейския съюз, тъй като обучението е безплатно. Можете да кандидатствате за стипендия SU (отпуска се от държавата), ако докажете, че сте работили между 10 и 12 часа на седмица. Въпреки че няма ограничения за работа, докато учите не е препоръчително да работите повече от 10 - 12 ч. седмично. Минималното заплащане е 110 крони (около €15) на час.

Финансиране на обучението в Холандия

Ако работите минимум 56 часа на месец, имате право да кандидатствате за студентски
кредит, отпускан от холандското правителство. Повече информация за възможностите за студентско финансиране можете да намерите на сайта на холандското министерство на образованието www.duo.nl