Стипендии на университети

Списък на стипендиите, които предлагат университетите, участващи в изложението:

Anglia Ruskin University

Университетът предлага стипендии за добър успех в размер на 500-1000 паунда. Получават се автоматично, без кандидатстване.

Bаngor University

Университетът предлага и спортни стипендии (до 3 000 паунда) за успехи в различни спортове. При годишен доход на семейството под 40 000 паунда студентите получават стипендия от 500 до 1000 лири на година.

Coventry University

За български студенти има стипендия за успех над 5,50 от дипломата за средно образование. За магистърски програми също се предлагат стипендии за успех 2:1 (отличен) от дипломата за бакалавър.

University for the Creative Arts

Университетът предлага стипендии от 1500 паунда на година за две години при висок успех и доказано нисък семеен доход за бакалавърски програми в кампусите Рочестър и Кентърбъри.

Northumbria University

За български студенти с успех над 5.60 от дипломата за средно образование има стипендия в размер на 2000 паунда, която се изплаща на три вноски.
Има и стипендия, която ще се отпусне само на 5 студенти от Европейския съюз и ще покрие цялата сума за обучение за първата година. Условието е да се изпрати 30-секундно видео. Само студенти, които имат оферта от университета и са кандидатствали преди 15 януари, имат право да участват. Има и спортни стипендии в размер на 2000 паунда.

Royal Holloway University of London

"Reed Innovation scholarship”- стипендия от 10 000 паунда (платени на 3 вноски през първата година- в края на всеки академичен срок през декември, март и юни месец). Стипендията е за всички UK, EU и международни студенти (ниво бакалавър) като за България изискването е Диплома за Средно Образование 5.70 и мотивационно писмо за стипендията. Кандидатстването за стипендията трябва да стане преди 28 март 2017.

University of Salford

Университетът предлага на студентите от ЕС стипендията Vice-Chancellor’s Excellence Scholarship в размер от £2,000 за първата година от обучението, при постигане на отличен успех при кандидатстване. Кандидатства се чрез попълване на формуляр.

University of Sheffield

Университетът отпуска автоматично стипендии от 500-1500 паунда за ниски семейни доходи.

University of Southampton

Electronics and Computer Science Excellence Scholarship – Университетът предлага стипендия в размер на 3000 паунда за студенти от ЕС, които са избрали специалност в сферата на Electronics and Computer Science и са се регистрирали за стипендията до края на юли 2017, а също така са написали и есе на тема "In less than 300 words please tell us why you are passionate about studying in the department of Electronics and Computer Science at Southampton".